Om alla på jorden skulle använda lika mycket resurser som vi svenskar skulle det behövas mer än fyra jordklot. Sverige har tillsammans med länder som USA, Kuwait och Australien störst ekologiskt fotavtryck per capita. Inte så hållbart!

 

Vi använder verktyget REAP för att räkna ut till exempel en kommuns ekologiska fotavtryck. Utifrån det kan vi också göra scenarier för vad som krävs för att komma till ett hållbart ekologiskt fotavtryck. Resultatet ska inte användas som en sanning utan som ett diskussionsunderlag! Vi leder er gärna i en kreativ och spännande workshop kring era utmaningar.

 

Ekologiskt fotavtryck i Helsingborgs stad är ett exempel på uppdrag som vi har genomfört.

 

 

gallery/jordklot och ekologiskt fotavtryck sverige