Från ord till handling för hållbar utveckling!

gallery/bild1_4

Förebygga avfall - test och utveckling av metod

 

Den metod för att förebygga avfall som Marla Miljödialog tidigare har beskrivit åt Avfall Sverige ska nu testas och utvecklas i samverkan med tre kommunala organisationer: Helsingborgs stad, Gästrike återvinnare och Ystads kommun. Syftet är att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel på förebyggande av avfall. Projektet finansieras av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och de medverkande organisationerna. Det pågår från januari 2016 till och med juni 2017. Projektledare är Maria Larsson, Marla Miljödialog AB, och projektet genomförs i samarbete med Avfall Sverige.

 

Pilotprojektledare

 

Helsingborgs stad: Mónika Rüll Lundin, Skol- och fritidsförvaltningen

Gästrike återvinnare: Jill Nyqvist, Gästrike återvinnare

Ystads kommun: Lotte Nilsson, Avfallsenheten

 

Är du nyfiken på vad vi gör? Läs mer om projektet här och följ oss på Facebook

Metoden är tillgänglig för Avfall Sveriges medlemmar och kan hämtas på Avfall Sveriges hemsida. Du kan också läsa en kortfattad beskrivning av metoden här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/metodbild_1