Förebygga avfall

 

Oj så mycket avfall det blir alldeles i onödan! Verksamhetsavfall av olika slag på grund av
felbeställningar, dålig logistik, dålig tidsplanering och så vidare. Hushållsavfall i onödan för att vi
handlar för mycket, beställer fel, glömmer vad vi redan har handlat, frestas av erbjudanden och
mode... Titta på vår inspirationsfilm och få en glimt av hur vi hjälper verksamheter att minska
avfallet!

 

Vi hjälper våra kunder att jobba strukturerat och verksamhetsintegrerat med att förebygga avfall
som en del av verksamhetsutvecklingen.

 

Exempel på uppdrag:

 

  • Översta steget 1 och Översta steget 2, Hållbar Utveckling Skåne
  • Stöd för avfallscoach, Lunds kommun
  • Gotlands besöksnäring plastbantar, Länsstyrelsen i Gotlands län
  • Utbildning för förebyggandecoacher, Avfall Sverige
  • Seminarieserie om förebyggande av avfall, Avfall Sverige

 

Mer information om att förebygga avfall hittar ni på hemsidan Översta steget.

 

Tillsammans med Avfall Sverige utbildar vi förebyggandecoacher, för att få fler personer som kan stötta verksamheter i att minska sitt avfall. Vi utgår bland annat från den metod som vi har tagit fram
åt Avfall Sverige för hur verksamheter kan minska sitt eget avfall. Metoden beskrivs i en handbok
som kan beställas genom Avfall Sverige (gratis för medlemmar). Se även länken ovan Metod för att förebygga avfall.

 

 

Exempel på uppnådda, mätbara resultat, med och utan vår hjälp:
Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo halvering av matsvinnet
Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg – halvering av matsvinnet
Ystadbostäder – minskat antal kemikalier med 80 procent
Äldreboendet Linegården i Lund – minskat matsvinn med 17 procent
Förskolan Hattstugan i Bara –  minskat matsvinn med 32 procent