Från ord till handling för hållbar utveckling!

gallery/bild1_4
gallery/byggmaterial-avfall

Förebygga avfall

 

Oj så mycket avfall det blir alldeles i onödan! Verksamhetsavfall av olika slag på grund av
felbeställningar, dålig logistik, dålig tidsplanering och så vidare. Hushållsavfall i onödan för att vi
handlar för mycket, beställer fel, glömmer vad vi redan har handlat, frestas av erbjudanden och
mode... 


Vi hjälper våra kunder att jobba strukturerat och verksamhetsintegrerat med att förebygga avfall
som en del av verksamhetsutvecklingen. Åt Avfall Sverige har vi beskrivit en metod för hur
verksamheter kan minska sitt eget avfall. Under 2016-2017 testar vi metoden i tre olika kommunala organisationer, för ökat lärande och utveckling av metoden. 

 

Inom byggbranschen finns det mycket att göra för att minska avfall i byggprojekt. Vi lärde oss mer
om detta i ett uppdrag åt Skanska och kommer att fortsätta att engagera oss i
byggbranschens avfall. 

 

Det börjar komma en del goda exempel på förebyggande av avfall. Inspireras av Sundsvalls sjukhus,

 

som halverade matavfallet på två år. Fokus var bättre hälsa för patienterna.  
Inspireras också av äldreboendet Kaptensgården i Hässleholms kommun, där kostnaderna för
blöjorna minskade med 25 procent genom att se till att varje boende fick rätt sorts blöja. Mindre
avfall, skönare för de boende och mindre arbetsbelastning för personalen!
 


Göteborgs stad satsar stort på att minska sitt avfall. Det finns vägledningar och checklistor att
inspireras av!
 

 

Vill du veta mer om projektet 

 

Förebyggande av avfall,

test och utveckling av metod

 

som pågår 2016-2017? Här hittar du en kort beskrivning av projektet.