gallery/byggmaterial-avfall

Förebygga avfall

 

Oj så mycket avfall det blir alldeles i onödan! Verksamhetsavfall av olika slag på grund av
felbeställningar, dålig logistik, dålig tidsplanering och så vidare. Hushållsavfall i onödan för att vi
handlar för mycket, beställer fel, glömmer vad vi redan har handlat, frestas av erbjudanden och
mode... 


Vi hjälper våra kunder att jobba strukturerat och verksamhetsintegrerat med att förebygga avfall
som en del av verksamhetsutvecklingen. Pågående projekt för närvarande är att ta fram en
utbildning för förebyggandecoacher tillsammans med Avfall Sverige, samt projektet Översta
steget tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län, där fyra
kommuner ska coachas för att minska sitt avfall.
 
Åt Avfall Sverige har vi beskrivit en metod för hur verksamheter kan minska sitt eget avfall. Under
2016-2017 har vi genom ett pilotprojekt testat metoden i tre olika kommunala organisationer, för
ökat lärande och utveckling av metoden. Resultat är över förväntan! Läs mer om pilotprojektet
här!


Inom byggbranschen finns det mycket att göra för att minska avfall i byggprojekt. Vi lärde oss mer
om detta i ett uppdrag åt Skanska och kommer att fortsätta att engagera oss i
byggbranschens avfall. 
 
Några är extra duktiga på att berätta om sitt arbete för att förebyggande av avfall. Inspireras av
Sundsvalls sjukhus
, som halverade matavfallet på två år. Fokus var bättre hälsa för patienterna.  
Inspireras också av äldreboendet Kaptensgården i Hässleholms kommun, där kostnaderna för
blöjorna minskade med 25 procent genom att se till att varje boende fick rätt sorts blöja. Mindre
avfall, skönare för de boende och mindre arbetsbelastning för personalen!


Göteborgs stad satsar stort på att minska sitt avfall. Det finns vägledningar och checklistor att
inspireras av!

 

Exempel på uppnådda, mätbara resultat, med och utan vår hjälp:
Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo – halvering av matsvinnet
Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg – halvering av matsvinnet
Ystadbostäder – minskat antal kemikalier med 80 procent
Sekelbo äldreboende i Göteborg – 23 procent mindre matsvinn, 10 procent mindre restavfall
Kaptensgårdens äldreboende i Hässleholm – minskade blöjkostnader med 25 procent