gallery/byggmaterial-avfall

Förebygga avfall

 

Oj så mycket avfall det blir alldeles i onödan! Verksamhetsavfall av olika slag på grund av
felbeställningar, dålig logistik, dålig tidsplanering och så vidare. Hushållsavfall i onödan för att vi
handlar för mycket, beställer fel, glömmer vad vi redan har handlat, frestas av erbjudanden och
mode... 


Vi hjälper våra kunder att jobba strukturerat och verksamhetsintegrerat med att förebygga avfall
som en del av verksamhetsutvecklingen. Pågående projekt för närvarande är projektet Översta
steget tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län, där fyra
kommuner coachas för att minska sitt avfall.


Tillsammans med Avfall Sverige utbildar vi förebyggandecoacher, för att få fler att kunna stötta
verksamheter med att minska sitt avfall. Vi utgår bland annat från den metod som vi har tagit fram
åt Avfall Sverige för hur verksamheter kan minska sitt eget avfall. Metoden beskrivs i en handbok
som kan beställas genom Avfall Sverige (gratis för medlemmar) och i ett bildspel. Under
2016-2017 testade vi metoden i tre olika kommunala organisationer, förökat lärande och utveckling av metoden. Resultat är över förväntan! Läs mer om pilotprojektet här! Metoden används nu i projektet Översta steget för att minska matsvinn och IT-avfall.

 

Inom byggbranschen finns det mycket att göra för att minska avfall i byggprojekt. Vi lärde oss mer
om detta i ett uppdrag åt Skanska och kommer att fortsätta att engagera oss i
byggbranschens avfall.

 

 

Exempel på uppnådda, mätbara resultat, med och utan vår hjälp:
Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo – halvering av matsvinnet
Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg – halvering av matsvinnet
Ystadbostäder – minskat antal kemikalier med 80 procent
Sekelbo äldreboende i Göteborg – 23 procent mindre matsvinn, 10 procent mindre restavfall
Kaptensgårdens äldreboende i Hässleholm – minskade blöjkostnader med 25 procent