Förebygga avfall - test och utveckling av metod

 

Resultat över förväntan! Matsvinnet på Nanny Palmkvistskolan minskade med hälften underprojekttiden. På Bysjöstrands äldreboende pekar mätningarna också mot en halvering av matsvinnet, även om det finns en viss osäkerhet i tidigare mätningar. Ystadbostäder bantade sin kemikalielista från fem till en A4-sida. Dessutom kan vi konstatera att de har uppnått bättre kommunikation, mer erfarenhetsutbyte, ökat engagemang och personlig utveckling.


Den metod för att förebygga avfall som Marla Miljödialog tidigare har beskrivit åt Avfall Sverige har testats och utvecklats i samverkan med tre kommunala organisationer: Helsingborgs stad, Gästrike återvinnare och Ystads kommun. De tre verksamheter som nämns ovan valdes ut som pilotobjekt. Syftet var att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel på förebyggande av avfall.


Bra ledning och styrning har lyfts fram som viktiga framgångsfaktorer. Det är också viktigt att skapa en efterfrågan på resultatet, att fråga hur det går. Att det här arbetet konkurrerar med andra uppgifter i vardagen kan lösas genom att förebyggandearbetet blir en del av vardagen, en punkt på dagordningen.

 

Det är ett ovant sätt att arbeta och det var i början svårt för delprojektledarna att förstå och förklara metoden. Coachningen som delprojektledarna fick av Marla Miljödialog var värdefull. Även om handboken är bra så är den inte helt lätt att ta till sig och börja arbeta utifrån, eftersom det är ett nytt sätt att arbeta. För att underlätta för fler att använda metoden så har vi som en fortsättning på pilotprojektet tagit fram ett bildspel åt Avfall Sverige som förklarar metoden steg för steg. Bildspelet hittar du en länk till här. Vi har också tagit fram en utbildning för förebyggandecoacher som Avfall Sverige erbjuder. Nästa utbildningstillfälle är den 23-24 oktober 2018.

 

Projektet finansierades av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och de medverkande
organisationerna. Slutrapport och handbok för förebyggande av avfall fås genom Avfall Sverige. 


En kortfattad beskrivning av metoden hittar du här.

 

 

gallery/metodbild förebyggande