Grundläggande miljöutbildning

 

För att ligga i framkant behöver organisationen medvetna, kunniga och engagerade medarbetare. Ju fler som ser fördelarna med att satsa offensivt mot en hållbar framtid, desto lättare går förändringsarbetet. Och det finns all anledning till optimism…

 

Tillsammans med Mikom har vi tagit fram ett koncept för att ge deltagarna goda argument för att speeda upp klimat- och miljöarbetet och inspiration för att göra arbetet effektivt och lustfyllt. Vi diskuterar sammanhang mellan miljöproblem och samhällsutveckling. Vi beskriver vad som behövs för att skapa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Vi undviker pekpinnar utan bygger engagemang utifrån kunskap, lust och många goda exempel.

 

Tillsammans med er identifierar vi era behov och skräddarsyr en utbildning som passar er. Ni kan också välja ett färdigt halvdagskoncept.