Om alla människor på jorden skulle använda lika mycket resurser som vi svenskar så skulle det behövas drygt fyra jordklot. Inte så hållbart! Ett viktigt led i att minska vårt ekologiska fotavtryck är att jobba med att förebygga avfall, det vill säga minska vår materialanvändning, men vi arbetar även på andra sätt för att hjälpa våra kunder med hållbar konsumtion.

 

En viktig fråga är hur vi når en cirkulär ekonomi, där företag fortfarande tjänar pengar, men på ett sätt som gör att uttaget av naturresurser inte är större än nybildningen. I det cirkulära samhället har vi slutat att använda fossila bränslen och ämnen som är miljö- och hälsofarliga.

 

Exempel på uppdrag:

 

  • Klimatkrav i upphandling, Trafikverket
  • Processledare för Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, Region Kronoberg
  • Fördjupad miljöutbildning, konsumtion och förebyggande av avfall, Kristianstad Österlen Airport
  • Beräkning av konsumtionens klimatpåverkan, Västerås stad
  • Ekologiskt fotavtryck och livskvalitetsprogram, Helsingborgs stad

 

Se även vårt erbjudande om en introduktion till cirkulär ekonomi för kommuner

 

 

gallery/jordklot och ekologiskt fotavtryck sverige