gallery/elsa-och-paraplyet

Klimatuppdrag

 

Tankar från en miljökonsult:

 

Klimatfrågan engagerar mig mycket – dess allvarlighet, komplexitet och krav på samverkan triggar min nyfikenhet. Den väcker lust att förändra och utforska risker och möjligheter.

 

Intimt kopplat till klimatfrågan är samhällsutveckling i stort, där frågor om miljö, ekonomi och social hållbarhet måste gå hand i hand. Konsumtions- och livsstilsfrågor är väl så viktiga som tekniska lösningar.

 

Maria Larsson

 

Vi arbetar både med offentlig och privat verksamhet för att minska klimatpåverkan och klimatanpassa samhället och verksamheter

 

Exempel på uppdrag

 

  • Klimatstrategiskt stöd åt Trafikverket (2016-2018)
  • Klimatanpassningsplan för Kristianstad kommun (2014-2015)
  • Klimatsmart upphandling (2014-2015), Kristianstad kommun
  • Robust skogsbruk i Kronobergs län, förstudie (2015), Krinova Incubator and Sciencepark
  • Översvämningsrisker på Öland, konsekvenser i ett förändrat klimat (2015), Länsstyrelsen i Kalmar län

Maria Larsson var under sin tid på Tyréns (och som underkonsult åt Tyréns) uppdragsledare för flera spännande klimatprojekt som involverade flera kompetenser. Exempel: A changing climate for business, Klimatförändringar i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län och Framtidsstudie för Gröna näringar i Kalmar län.