Klimatuppdrag

 

Tankar från en miljökonsult:

 

Klimatfrågan engagerar mig mycket – dess allvarlighet, komplexitet och krav på samverkan triggar min nyfikenhet. Den väcker lust att förändra och utforska risker och möjligheter.

 

Intimt kopplat till klimatfrågan är samhällsutveckling i stort, där frågor om miljö, ekonomi och social hållbarhet måste gå hand i hand. Konsumtions- och livsstilsfrågor är väl så viktiga som tekniska lösningar.

 

Maria Larsson

 

Vi arbetar både med offentlig och privat verksamhet för att minska klimatpåverkan och klimatanpassa samhället och verksamheter

 

Exempel på uppdrag

 

  • Uppföljning av klimatmått, Trafikverket
  • Trafikverkets strategiska klimatarbete
  • Klimatanpassning av Copenhagen Malmö Port
  • Stöd för förebyggande av avfall i Klimatklivet, Avfall Sverige
  • Beräkning av konsumtionens klimatpåverkan, Västerås stad