Kunskap och inspiration

 

Maria Larsson är en god pedagog och kan hålla såväl enstaka föreläsningar som längre kurser. Föreläsningar ingår ofta som en del i andra uppdrag, men är ibland fristående till exempel på ett seminarium. 

 

Exempel på ämnen för kurser och föreläsningar:

  • Att förebygga avfall - gör så här!
  • Klimatet förändras - scenarier, orsaker och arbete för minskad klimatpåverkan
  • Klimatet förändras - konsekvenser och klimatanpassning
  • Att minska det ekologiska fotavtrycket
  • Framgångsrikt förändringsarbete i organisationen med fokus på miljöfrågor
  • Introduktion till cirkulär ekonomi, exempelvis för en kommun
  • Grundläggande miljöutbildning

 

 

 

gallery/dsc02847