Kunskap och inspiration

 

Maria Larsson är en god pedagog och kan hålla såväl enstaka föreläsningar som längre kurser. Föreläsningar ingår ofta som en del i andra uppdrag, men är ibland fristående till exempel på ett seminarium. 

 

Exempel på uppdrag: