Från ord till handling för hållbar utveckling!

gallery/bild1_4

Metod för att förebygga avfall

 

Marla Miljödialog har beskrivit en metod för att på ett systematiskt sätt förebygga avfall i en organisation. Två viktiga utgångspunkter för metoden är dels helhetssyn och långsiktighet och dels flöden av material och information.

 

Helhetssyn och långsiktighet handlar om att göra arbetet med att förebygga avfall till en del av kommunens långsiktiga verksamhetsutveckling. För att nå dit är dialog, samverkan och gemensamt lärande framgångsfaktorer. Därför bygger metoden mycket på detta. Att ha koll på hur flödena av material och information ser ut ökar möjligheten för att hitta rätt både i att definiera problem och komma på förbättringsåtgärder. På det här sättet kan organisationen nå fördelar för ekonomi, miljö, arbetsmiljö och kvalitet - svårt att låta bli, eller hur?

 

Metoden beskrivs i sex steg:

Nulägesbeskrivning 1 - koppling till mål och annan verksamhetsutveckling.

 

Välj en produkt - med fokus på en produkt eller produktgrupp blir arbetet konkret och mätbart.

 

Nulägesbeskrivning 2 - bli överens om en verklighetsbeskrivning. Hur ser flödena av material och information ut?

 

Analys - varför uppstår avfall av den valda produkten? Varför blir det onödigt avfall? Vad skulle man kunna göra för att förebygga avfallet?

 

Handlingsplan - så kort och koncis som möjligt

 

Skapa framgång - hand i hand med annan verksamhetsutveckling

 

Läs mer i vårt produktblad om att förebygga avfall!

 

Metoden finns i sin helhet på Avfall Sveriges hemsida. Den bygger på egna och andras erfarenheter av att förebygga avfall. Grunden till metoden togs fram i ett utvecklingsprojekt som Region Skåne och Tyréns drev 2009-2012, med Åsa Lindskog (numera Avfall Sverige) och Maria Larsson (numera Marla Miljödialog) som projektledare.

 

 

 

 

gallery/fordelar-med-forebyggande
gallery/metodbild_2