Metod för att förebygga avfall

 

Marla Miljödialog har åt Avfall Sverige beskrivit en metod för att förebygga avfall i en
organisation. Genom att arbeta systematiskt kan organisationen nå fördelar för ekonomi, miljö,arbetsmiljö och kvalitet - svårt att låta bli, eller hur?
 
Metoden bygger mycket på dialog, samverkan och gemensamt lärande. Att ha koll på hur flödena av material och information ser ut ökar möjligheten för att hitta rätt både i att definiera problem och komma på förbättringsåtgärder.
 
Metoden beskrivs i sex steg:
Rama in och koppla - hur förhåller sig förebyggandearbetet till mål och annan
verksamhetsutveckling?
 
Välj en produkt - med fokus på en produkt eller produktgrupp blir arbetet konkret och mätbart.
 
Beskriv verkligheten - bli överens om en verklighetsbeskrivning. Hur ser flödena av material och information ut?
 
Fråga varför och vad - varför uppstår avfall av den valda produkten? Varför blir det onödigt avfall? Vad skulle man kunna göra för att förebygga avfallet?
 
Gör en handlingsplan - så kort och koncis som möjligt
 
Skapa framgång - hand i hand med annan verksamhetsutveckling
 
Metoden finns beskriven i en handbok som kan fås genom Avfall Sverige. Den bygger på egna och andras erfarenheter av att förebygga avfall. Den har testats och bearbetats, så vi vågar påstå att ni har ett givande arbete framför er! Vi hjälper er gärna med inspiration, coachning, processledning eller vad ni har behov av. Titta gärna på vår korta inspirationsfilm för att få en hint om hur vi jobbar! Se även Avfall Sveriges bildspel eller läs mer i vårt produktblad om att förebygga avfall!