Att nätverka och samarbeta är ofta nödvändigt för att kunna arbeta effektivt för en hållbar utveckling. Vi stärker ofta vår egen kompetens genom samarbeten med andra konsultföretag.

 

­Ett spännande samarbete är med Mats Lönngren, Mikom. Vi har tillsammans utvecklat ett koncept kring grundläggande miljöutbildning. Utbildningen bygger på en blandning av föreläsning, reflektion och dialog. Vi samarbetar också kring andra typer av utbildningar och uppdrag.

 

Maria Larsson är sammankallande för Hållbar Utveckling Skånes nätverk för att förebygga avfall. Nätverket samlar offentliga och privata aktörer som vill arbeta aktivt för att minska avfallsmängderna. Nätverket träffas fyra gånger per år.

 

Vi är med i Sydsvenska Handelskammarens tankesmedja för hållbarhet, som vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet att vara en del av lösningen för miljöns och samhällets utmaningar, lokalt, nationellt och globalt.