Att nätverka och samarbeta är ofta nödvändigt för att kunna arbeta effektivt för en hållbar utveckling. Vi stärker ofta vår egen kompetens genom samarbeten med andra konsultföretag, till exempel om vi behöver mer teknisk kompetens kring energi eller vattenfrågor.


Maria Larsson är sammankallande för Hållbar Utveckling Skånes nätverk för att förebygga avfall. Nätverket samlar offentliga och privata aktörer som vill arbeta aktivt för att minska avfallsmängderna.
­

 

Ett spännande samarbete är med Mats Lönngren, Mikom. Vi har tillsammans utvecklat ett koncept kring grundläggande miljöutbildning. Utbildningen bygger på en blandning av föreläsning, reflektion och dialog. I reflektionen och dialogen kan den nya kunskapen landa och sättas i sitt sammanhang hos var och en som deltar.