Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Om oss

Marla Miljödialog kombinerar gedigna miljökunskaper med kompetens inom processledning och ledarskap. Vi brinner för att skapa samhällen och organisationer som bidrar till ekologisk hållbarhet och livskvalitet. För att nå dit behövs tydliga visioner, delaktighet, bra dialoger och effektiva arbetssätt. Ekonomiska och materiella resurser är medel på vägen som ska förvaltas och utvecklas så att vi inte skjuter över skulder på framtiden. 


Vi har specialkompetens främst inom förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning. Den egna kompetensen kompletteras vid behov genom samarbete med andra konsulter. Vi har ett stort kontaktnät, med stora möjligheter till samarbeten och kunskapsutbyte. 

 

Våra uppdrag kan delas in i fem grupper:


•    Miljö- och klimatutredningar
•    Processledning för minskad miljöpåverkan
•    Projektledning för miljöprojekt
•    Miljöutbildning och inspiration för minskad miljö- och klimatpåverkan
•    Moderator för konferenser och seminarier


Läs mer om hur vi arbetar under Konsulttjänster miljö och klimat


Marla Miljödialog drivs av Maria Larsson. Hon genomför uppdragen själv eller med stöd av samarbetspartners eller egna medarbetare. Maria har arbetat som miljökonsult sedan 2008 och som egen företagare sedan 2014. Innan dess arbetade Maria länge i offentlig verksamhet, främst i kommuner, med miljöstrategiskt och miljöpedagogiskt arbete.