Processledning kring miljö och hållbar utveckling

 

Processledning handlar om att skapa ett gemensamt lärande och utveckling i en organisation, i ett projekt eller mellan olika organisationer, för att uppnå samsyn och engagemang kring nuläge, vision, mål, utmaningar, möjligheter och handlingsplan. Det kan handla om att arrangera en enstaka workshop som en del av kundens utvecklingsarbete, eller finnas med som stöd i en längre utvecklingsprocess. 

 

Exempel på uppdrag: 
 

  • Översta steget, Hållbar Utveckling Skåne
  • Gotlands besöksnäring plastbantar, workshop för Almedalsveckan, Länsstyrelsen i Gotlands län
  • Processledare för Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, Region Kronoberg
  • Klimatanpassning av Copenhagen Malmö Port

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er här