Processledning kring miljö och hållbar utveckling

 

Processledning handlar om att skapa ett gemensamt lärande och utveckling i en organisation, i ett projekt eller mellan olika organisationer, för att uppnå samsyn och engagemang kring nuläge, vision, mål, utmaningar, möjligheter och handlingsplan. Det kan handla om att arrangera en enstaka workshop som en del av kundens utvecklingsarbete, eller finnas med som stöd i en längre utvecklingsprocess. 

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er här

 

 

gallery/workshop 16 aug 8