Projektledning

 

Vi ser till att ni kan formulera och nå era mål inom uppsatta ramar. Vi kan också hjälpa till att ta fram och implementera en handlingsplan, att gå från ord till handling. Som projektledare tar vi ansvar för tidplan, budgetramar, kommunikation, samordning m.m. Tydlig början och ett tydligt slut på projektet är viktigt, liksom ett överlämnande där beställaren känner sig trygg i hur verksamheten kan arbeta vidare.

 

För att kunna göra en handlingsplan som verkligen gör skillnad för beställaren lägger vi stor vikt vid att försäkra oss om vad det är beställaren verkligen behöver utifrån var verksamheten befinner sig i nuläget och vart organisationen vill komma. Vi lyssnar av, ställer frågor och berättar hur vi uppfattar situationen, tills vi och beställaren är överens om nulägesbild, mål etc.

 

Exempel på uppdrag: 

  • Elbilsaktiviteter i Danmark, Region Skåne
  • Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod, Avfall Sverige
  • Riktlinjer för minskad miljöpåverkan från mat, Region Skåne
  • Översvämningsrisker på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län