gallery/redigerad

Klimatrelaterade uppdrag dominerar våra referenser. De senaste åren har klimatanpassning blivit en allt hetare fråga och vi arbetar strukturerat med det inom både privat och offentlig sektor.

 

Karaktäristiskt för uppdragen är att de oftast innehåller någon form av processledning. Vi använder ofta workshopbaserade metoder som ett väldigt kraftfullt redskap.

 

Läs mer om olika sorters uppdrag: