Uppdrag som handlar om att minska klimatpåverkan eller mängden avfall dominerar våra referenser. Vi är drivande inom att utveckla arbetsmetoder för att förebygga avfall. Tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige håller vi utbildningar för förebyggandecoacher.

 

Karaktäristiskt för uppdragen är att de oftast innehåller någon form av processledning. Vi använder ofta workshopbaserade metoder som ett väldigt kraftfullt redskap. 

 

Läs mer om olika sorters uppdrag: