Utredning

 

Fristående eller som en del av en utvecklingsprocess kan mindre eller större miljöutredningar göras, främst inom frågor kopplat till klimat, avfall, konsumtion och kommunikation. Vi hanterar också mer komplexa uppdrag inom samhällsutveckling och samarbetar ofta med andra konsulter med kompletterande kompetens.

 

Exempel på uppdrag: 

  • Kvalitetssäkring av och stöd för konsulters och entreprenörers klimatarbete, Trafikverket
  • Avfallsförebyggande arbetet – presentation av goda exempel i Sveriges kommuner, Länsstyrelsen i Jönköping
  • Förstudie Mätning av matsvinn, Avfall Sverige
  • Riktlinjer för minskad miljöpåverkan från mat, Region Skåne