Utredning

 

Fristående eller som en del av en utvecklingsprocess kan mindre eller större miljöutredningar göras, främst inom frågor kopplat till klimat, avfall, konsumtion och kommunikation. Vi hanterar också mer komplexa uppdrag inom samhällsutveckling och samarbetar ofta med andra konsulter med kompletterande kompetens.

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/stormen-per-1