Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi er stöd i att gå från

ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom unik

kompetens inom miljö, processledning och ledarskap är vi en guide i arbetet för att

utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

 

Våra uppdrag kan delas in i fem grupper:

 

 • Utredning
  • Kvalitetssäkring av och stöd för konsulters och entreprenörers
   klimatarbete, Trafikverket
  • Avfallsförebyggande arbetet – presentation av goda exempel i
   Sveriges kommuner, Länsstyrelsen i Jönköping
  • Förstudie Mätning av matsvinn, Avfall Sverige
  • Riktlinjer för minskad miljöpåverkan från mat, Region Skåne
    
 • Processledning
  • Översta steget, Hållbar Utveckling Skåne
  • Gotlands besöksnäring plastbantar, workshop för Almedalsveckan, Länsstyrelsen i Gotlands län
  • Processledare för Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, Region Kronoberg
  • Klimatanpassning av Copenhagen Malmö Port
    
 • Projektledning
  • Elbilsaktiviteter i Danmark, Region Skåne
  • Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod, Avfall Sverige
  • Riktlinjer för minskad miljöpåverkan från mat, Region Skåne
  • Översvämningsrisker på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län
    
 • Kunskap och inspiration
  • Klimatutbildning för trafikverkare, konsulter och entreprenörer, Trafikverket
  • Utbildning för förebyggandecoacher, Avfall Sverige
  • Grundläggande miljöutbildning, Nosaby församling
  • Fördjupad miljöutbildning, konsumtion och förebyggande av avfall, Kristianstad Österlen Airport
    
 • Moderering
  • Halvtidskonferens Cirkulär ekonomi i Kronobergs och Kalmar län, Region Kronoberg
  • Författarsamtal med Lina Wulff, Kristianstads bokfestival, Kristianstads kommun
  • Storkseminarium, Skånes ornitologiska förening
  • Förebygga avfall – inte en avfallsfråga! Almedalen, Hållbar Utveckling Skåne
    

Läs mer i vår företagspresentation!