Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.

 

Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi framför allt med minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebygga avfall och hållbar konsumtion. 

 

 

 

 

Ett annorlunda år!

 

 

Mindre resande och mindre shoppande är ju bra för klimatet, men Corona-pandemin har förstås till övervägande del tragiska konsekvenser. För egen del så jobbar jag på för fullt med mitt uppdrag som klimatspecialist åt Trafikverket, där nästan alla möten är via Skype eller Zoom. Vi blir bättre och bättre på att vara kreativa on-line, men visst längtar jag efter riktiga, fysiska möten!

 

Projektet Översta steget – minskad användning av plast håller på att avslutas. Lite överraskande kan vi se att användningen av engångshandskar har minskat på vårdboendet Varagården i Bjuv, trots Corona! Jätteroligt! Inspirerade av det smyger vi igång projektet Minska avfallet i vården, NSR, där jag coachar fem vårdboenden och en daglig verksamhet i att minska sitt avfall.

 

Öka takten uppför trappan är ett uppdrag åt Avfall Sverige för att ta fram ett stödmaterial för den som vill få sina chefer och politiker intresserade av att förebygga avfall. I mina samtal med såväl målgrupp som användargrupp möter jag ett stort intresse och man vill gärna göra förebyggande av avfall till en del av vardagen – precis så som jag vill jobba!

 

Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta

inspirationsfilm.


Maria Larsson
Konsult och företagsledare

Klimat

Förebygga avfall

Hållbar konsumtion