Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatanpassning, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

Gott slut och gott nytt år!

2017 var ett trevligt och spännande år! Mycket har handlat om att förebygga avfall och minska klimatpåverkan – mina favoritämnen. Jag har bland annat varit med och genomfört Sveriges första utbildning för förebyggandecoacher och det fortsätter nästa år, liksom projektet Översta steget och att vara klimatspecialist åt Trafikverket.

 

Jag ser fram emot nya utmaningar också, det finns en del på gång som vi får se hur de faller ut. Jag tror att även 2018 kommer att bli utmanande och roligt!

 

Maria Larsson 

miljökonsult och

företagsledare

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1
gallery/beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande

gallery/wwf mamma