Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatfågor, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

Cirkulär ekonomi och
resurssnål materialanvändning

 

 

Cirkulär ekonomi och resurssnål materialanvändning hänger ihop – den cirkulära ekonomin förutsätter att vi slutar att slösa på material. Därför är det extra spännande med det nya uppdraget där jag ska vara processledare inom projektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län. Det passar mycket bra ihop med mina övriga uppdrag kopplat till att minska avfall, som också kopplar ihop ekonomi och användning av material. I vår kommer jag och Avfall Sverige att köra vår tredje omgång av kursen för förebyggandecoacher och en andra omgång av Översta steget drar igång tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne.


Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta

inspirationsfilm.


Maria Larsson
Konsult och företagsledare

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1
gallery/beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande