Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.

 

Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi framför allt med minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebygga avfall och hållbar konsumtion. 

 

 

 

 

Ett annorlunda år!

 

 

Öka takten uppför trappan är ett uppdrag åt Avfall Sverige för att ta fram ett stödmaterial för den som vill få sina chefer och politiker intresserade av att förebygga avfall. I mina samtal med såväl målgrupp som användargrupp möter jag ett stort intresse och man vill gärna göra förebyggande av avfall till en del av vardagen – precis så som jag vill jobba!

 

Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta inspirationsfilm.

 

Under hösten ser det äntligen ut att bli några utbildningar där vi får träffas fysiskt! Miljöutbildning i Lund kommun och Förebyggandecoach tillsammans med Avfall Sverige. Så roligt det ska bli! Jag hoppas också på fler möten och givande samtal. Låt oss hjälpas åt att fortsätta att mota bort Covid 19 så att vi får lov att träffas!

 

I övrigt fortsätter jag som klimatspecialist åt Trafikverket, det lär bli fler kluriga funderingar kring hur man bäst ställer klimatkrav i investeringsprojekt och hur man följer upp dem.

 

Jag önskar alla en skön höst!

 

Maria Larsson
Konsult och företagsledare

Klimat

Förebygga avfall

Hållbar konsumtion