Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.

 

Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi framför allt med minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebygga avfall och hållbar konsumtion. 

 

 

 

 

Vi ökar takten i att förebygga avfall!

 

 

Under 2022 genomför vi tillsammans med Avfall Sverige projektet ”Forskningsbaserade åtgärder för att förebygga avfall i hushåll”. Syftet med projektet är att stötta kommunerna i att samla sina resurser för att få invånarna att minska sitt avfall. Vi ska utgå ifrån forskningsresultat, främst kopplat till förebyggande av avfall och beteendeförändring, för att beskriva åtgärder som kommunerna kan genomföra, för att bidra till att hushållens avfall minskar. Ett väldigt spännande projekt som kan hjälpa kommunerna att uppfylla lagstiftningen kring information om förebyggande av avfall till hushåll.

 

Mer förebyggande av avfall blir det i samarbete med VA Syd, där vi hjälps åt att stötta kommunala verksamheter som vill minska sina avfallsmängder. Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta inspirationsfilm.

 

Nytt för 2022 är att jag arbetar tillsammans med Karl-Erik Grevendahl Development för att stötta nätverket Lunds klimatallians. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort.

 

Sammanfattningsvis ännu ett spännande år! Vi hörs och ses!

 

Maria Larsson
Konsult och företagsledare

Klimat

Förebygga avfall

Hållbar konsumtion