Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande. 

 

 

 

 

Cirkulär ekonomi och
resurssnål materialanvändning

 

 

Cirkulär ekonomi och resurssnål materialanvändning hänger ihop – den cirkulära ekonomin förutsätter att vi slutar att slösa på material. Därför är det extra spännande att jag får arbeta med uppdrag som berör både cirkulär ekonomi och förebyggande av avfall. I vår kommer jag och Avfall Sverige att köra vår femte omgång av kursen för förebyggandecoacher. Det är halvtidskonferens för projektet CIRKKL där jag är processledare för seminarier och workshops kring cirkulär ekonomi i Kronobergs och Kalmar kän. Projektet Översta steget - minskad användning av plast kommer in i en fas då deltagarna ska minska plastanvändningen i praktiken. 


Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta

inspirationsfilm.


Maria Larsson
Konsult och företagsledare

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1
gallery/beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande