Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.

 

Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi framför allt med minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, förebygga avfall och hållbar konsumtion. 

 

 

 

 

En annorlunda vår!

 

 

Mindre resande och mindre shoppande är ju bra för klimatet, men Corona-pandemin har förstås till övervägande del tragiska konsekvenser. För egen del så jobbar jag på för fullt med mitt uppdrag som klimatspecialist åt Trafikverket, där nästan alla möten är via Skype.

 

Projektet Översta steget – minskad användning av plast håller på att avslutas, det blir spännande att se hur det har gått ute i de skolkök och det äldreboende som deltar! I övrigt är en del projekt uppskjutna till hösten, bland annat mitt nya uppdrag åt NSR, där jag ska coacha sex äldreboenden i att minska sitt avfall. Det ser jag fram emot, liksom miljöutbildning i Lund, utbildning av förebyggandecoacher med mera! 


Vill ni veta hur vi jobbar med att förebygga avfall? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta

inspirationsfilm.


Maria Larsson
Konsult och företagsledare

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1

Klimat

Förebygga avfall

Hållbar konsumtion