Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatfågor, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

Ett steg ut i världen

Med ett spännande elbilsprojekt i Danmark tar Marla Miljödialog ett steg utanför Sveriges gränser. Tillsammans med Region Skåne och danska samarbetspartners ska vi skapa intresse för elbilar i samband med utbyggnad av laddstationer. 

 

Kan 2018 bli det år då förebyggande av avfall slog igenom på riktigt? Jag hoppas det, och fortsätter att utveckla metoder och samarbeten som leder i den riktningen. Vi börjar bli bra på förebyggande nu! Tillsammans med Avfall Sverige och Hållbar Utveckling Skåne samlar vi på oss kunskap och erfarenhet som vi sprider vidare i olika uppdrag. Roligt är det och nytta gör det!

 

Även samarbetet med Trafikverket fortsätter, och vi jobbar vidare med utmaningen att bygga vägar och järnvägar på ett klimatsmart sätt.

 

Maria Larsson 

Konsult och företagsledare

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1
gallery/beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande