Från ord till handling för hållbar utveckling!

bild1_4

Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatanpassning, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

På väg mot en hållbar utveckling!

Arbetet med projektet Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod pågår för fullt. Projektet gör skäl för sitt namn - vi testar och utvecklar metoden allt eftersom. Väldigt roligt! Att minska avfallet, och därmed vårt resursutnyttjande, är nödvändigt för en hållbar utveckling och en del av arbetet för en cirkulär ekonomi.

I ett nytt stort projekt åt Trafikverket ska Marla Miljödialog fungera som fortlöpande stöd i att minska energianvändning och klimatpåverkan i samband med byggande av väg och järnväg. Det ligger helt i linje med insikten om att byggprocesser kan vara utgöra en stor del av klimatpåverkan från infrastruktur och byggnader.

Maria Larsson, miljökonsult och företagsledare

facebook
10x15
20151102_084442_v7
fotsteg-till-hemsidan_1
beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande