Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatfågor, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

Vi förebygger avfall!

Vi har fått mer och mer erfarenhet och kunskap om att förebygga avfall, framför allt tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne och Avfall Sverige. Vi har nyss tagit fram en vägledning för hur man kan söka Klimatklivet för att förebygga avfall, och ska precis påbörja en förstudie kring hur man på ett enkelt sätt kan mäta matsvinn i praktiken, och få mätresultatet digitalt.


Projektet Översta steget avslutas i höst med en kommunturné, där vi ska besöka 10 skånska kommuner för att berätta sprida erfarenheter och inspiration. De fyra kommuner som är med i Översta steget kommer att slutredovisa sitt arbete och sina resultat. De preliminära resultaten är fantastiska, med rejäla minskningar i mängden matsvinn hos de två kommuner som har hunnit mäta!


Vill ni veta hur vi jobbar? Läs mer på sidan om Förebyggande av avfall och titta på vår korta

inspirationsfilm.


Maria Larsson
Konsult och företagsledare

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1
gallery/beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande