Från ord till handling för hållbar utveckling!

gallery/bild1_4

Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatanpassning, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

Nytt år med spännande uppdrag!

Det händer mycket inom att förebygga avfall. Projektet Översta steget har dragit igång! Under 2017-2018 ska jag coacha Eslöv, Lomma, Lund och Svedala kommuner i att minska sitt avfall, på uppdrag av Hållbar Utveckling Skåne. Lomma kommun ska arbeta med IT-avfall och de andra med matsvinn. Verkligen ett roligt projekt! Erfarenheterna från Avfall Sveriges pilotprojekt om att förebygga avfall kommer väl till pass. Slutrapporten för det projektet är inlämnad för lay-out. Tillsammans med Avfall Sverige håller jag nu på att ta fram en utbildning för att utbilda förebyggandecoacher.


Jag fortsätter att stötta Trafikverket i deras arbete för att minska klimatpåverkan i väg- och järnvägsprojekt. I en så stor organisation finns det många pedagogiska och strukturella utmaningar och det är väldigt roligt att vara med på deras resa! 


Maria Larsson, miljökonsult och företagsledare

 

 

gallery/facebook
gallery/10x15
gallery/20151102_084442_v7
gallery/fotsteg-till-hemsidan_1
gallery/beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande