Från ord till handling för hållbar utveckling!

bild1_4

Miljökonsult med fokus på strategi, förändringsprocesser och kommunikation


Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad resurseffektivitet och robusthet.
 
Med utgångspunkt från hög livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Klimatfrågan och hållbar resursanvändning är våra specialområden. Utifrån det arbetar vi till exempel med klimatanpassning, förebygga avfall, ekologiskt fotavtryck och hållbart samhällsbyggande.

 

 

 

 

Nytt år med spännande uppdrag!

2017 bjuder bland annat på ett nytt projekt tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne, vi drar igång projektet Översta steget! Under 2017-2018 ska jag coacha några skånska kommuner i att minska sitt avfall. Vilka det blir är inte klart än, men jag ser verkligen fram emot detta! Lagom till projektet går igång ska jag avsluta ett pilotprojekt om att förebygga avfall som har fallit väldigt väl ut, se länknedan.


Jag fortsätter att stötta Trafikverket i deras arbete för att minska klimatpåverkan i väg- och järnvägsprojekt. I en så stor organisation finns det många pedagogiska och strukturella utmaningar och det är väldigt roligt att vara med på deras   resa! Så önskar jag oss alla en god fortsättning på vägen mot en hållbar utveckling!


Maria Larsson, miljökonsult och företagsledare

 

Läs mer om projektet

Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod 

facebook
10x15
20151102_084442_v7
fotsteg-till-hemsidan_1
beskuren

Klimat

Förebygga avfall

Ekologiskt fotavtryck

Hållbart samhällsbyggande